Контактирајте не

- Директор: г-дин Ремзи Абдулаи дипл. инж.
manager@vardardolomit.com.mk

- Општ правен и административен сектор: Ацо Димитријевски дипл. прав.
administration@vardardolomit.com.mk

- Системи за квалитет и екологија / лабораторија: Васко Иваноски дипл.инж
qms_ems_manager@vardardolomit.com.mk

- Енергетски менаџмент /електро одржување: Златко Ѓурчиноски дипл.ел.инж
energy_manager@vardardolomit.com.mk

- машинско одржување: Војо Нестороски дипл.маш.инж
mechanical_maintenance@vardardolomit.com.mk

- прием на сировини: Ерџан Карпузи
row_material@vardardolomit.com.mk

- производство на синтер доломит: Горан Исакоски
dolomite_production@vardardolomit.com.mk

- производтсво на синтер доломитни маси: Павле трифуноски
masses@vardardolomit.com.mk

- производство на синтер доломитни опеки: Еркан Реџепи
bricks_production@vardardolomit.com.mk

- магацин на готови производи: Наим Аручи
storehouse@vardardolomit.com.mk

Испратете ни порака

 
Име:   E-mail:
 
 

Контакт информации

Адреса на компанијата
ВАРДАР ДОЛОМИТ ДООЕЛ
Бул. Илинден 47/1/2
1000 Скопје
Адреса на фабриката
ВАРДАР ДОЛОМИТ ДООЕЛ
Ул. „ЈНА" Бр.318
1230 Гостивар
П. фах 210
+389 (0)42 219-030
+389 (0)42 242-507