Наши основни вредности

Нашата компанија е целосно и одговорно посветена на највисоките стандарди за безбедност и здравје при работа, заштита на животната средина и одржлив развој.

ОДГОВОРНОСТ

Економска одговорност

Правна одговорност

Етичка одговорност

Филантропска одговорност

КВАЛИТЕТ

Почитување на политиката за квалитет.

Квалитет на производството, имплементацијата и одржувањето.
Високо квалитетни производи

РАЗВОЈ

Континуиран развој и унапредување на производствените процеси и производи.ВАРДАР
ДОЛОМИТ

Вардар Доломит е европски производител низа синтер доломит, доломитни опеки и маси, лоцирана во Гостивар и е во сопственост на групацијата ХАЗНЕДАР РЕФРАКТОРИС.

Имајќи директен пристап и контрола на главната сировината преку висококвалитетните рудници кои се во сопственост на компанијата, Вардар Доломит се наоѓа во стратешка предност во однос на неколкуте други производители на доломит во светот. Преработката суровини кои се добиваат од локални рудници представува високоефикасне производен процес кој го минимизира влијанието врз околината и ја подобрува одржливоста на бизнисот.

Употребата на доломитот во индустријата за челик е рапидно зголемена во песледните децении како резултат на нивната позитивна определба за производство на чист челик во чиста животна средина.

Image

Галерија

Вардар Доломит, европски производител низа синтер доломит, доломитни опеки и маси,

logo.png

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

КОНТАКТ

+389 (0)42 219-030
+389 (0)42 242-507
Бул. Илинден 47/1/2
1000, Скопје Македонија

Следете не

Copyright © Elkom Group 2024. | web design | hosting solutions | www.elco.eu.mk

Search